Opowiadanie to, osadzone głównie w Śródziemiu Drugiej Ery, powstawało bardzo powoli, przez kilka lat. Kolejne rozdziały były wielokrotnie poprawiane i uzupełniane. Zaczęłam je pisać w 2006 roku, skończyłam wiosną 2009, dopisując Epilog, który jest moim, bardzo osobistym wyjaśnieniem, jak cała opowieść ujrzała światło dzienne.

Tekst jest próbą odtworzenia jednej z dziewięciu historii, o których wiemy, że na pewno miały miejsce. I które, choć tylko lakonicznie wspomniane, niezwykle mnie poruszyły. W efekcie z wielu różnych przyczyn poczułam się do roli kronikarza.

Opowieść tą traktuję z jednej strony jako literacką refleksję dotyczącą człowieka oraz jednej z wielu ścieżek losu, jakimi przychodzi mu podążać, a z drugiej - jako drogę uporządkowania myśli oraz jednocześnie postawienie pytań i próba odpowiedzi na nie.

Tekst podzieliłam na kilka rozdziałów - w moim zamyśle było pokazanie przy pomocy literackiej fabuły kolejnych etapów i pułapek zniewolenia duszy wybitnego i silnego człowieka.

Oto lista rozdziałów:

  1. Annatar
  2. Zwycięstwa i niepokój
  3. Zniewolenie i strach
  4. Zimno i ucieczka
  5. Pojedynek
  6. Epilog

Skomentuj